Ana Sayfa Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

Trabzon Kullanıcı Sözleşmesi ve Üyelik Şartları

Sözleşmenin amacı, Bir taraftan tüm hakları mahfuz bu Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin (bundan böyle “Web sitesi” olarak anılacaktır) diğer taraftan bu Web sitesi’ni kullanacak olan veya kullanmakta olan siz (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında, Web sitesi’nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

Bu internet sitesinden yüklenmek üzere sunulan tüm tanıtıcı yazılar, fotoğraflar, video görüntüleri Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’ne ve/veya içerik sağlayıcılarının telif haklarına sahip olduğu çalışmalardır. Site içerisindeki üyelikler, Kullanıcı Sözleşmesi adresinde bulunan son kullanıcı anlaşması’nın (“Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi”) şart ve koşulları çerçevesinde kullanılır. Siteye kayıtlı bütün kullanıcılar, üye olurken kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nde bulunan fotoğraf ve tanıtıcı bilgilerin “Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi”ne aykırı bir şekilde çoğaltılması veya dağıtılması yasalarla açıkça yasaklanmış olup, ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Yasağı ihlal edenler hakkında tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere işlem yapılacaktır.

Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nde yer alan tüm tesis, tur, fiyat, kampanya ve ödeme koşullarına ilişkin açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilerde meydana gelebilecek değişikliklerden Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi sitesi sorumlu değildir. Tesislere ilişkin kategori ve yıldızlar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilir, denetlenir ve değiştirilebilir. Kategori ve yıldızlar hakkındaki açıklamalar tesisler tarafından verilen bilgilere dayanmakta olduğundan bu konuda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nde yer alan organizasyonlar sitemizde verilen iletişim bilgilerine sahip seyahat acentesi tarafından verilmekte olup tamamen referans niteliğindedir. İletişim bilgilerine sahip olan firma numarası sahibi olan acenta üçüncü kişi, kurum, kuruluşlar ve partner acentalarla iş birliğine girebileceği gibi tamamen verilecek servisleri de adı geçen firmalarada yaptırabilir.

Bu siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul edilmiş sayılır. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı kalmak istemiyorsanız, siteyi kullanmaya başladıysanız, kullanımı hemen durdurmalısınız. Güncel kalmak amacı ile bu sitede ve güncellemeler nedeni ile sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin yeni haliyle siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siteyi ilk defa kullanıyor yada sürekli siteyi ziyaret ediyorsanız, sözleşmeyi gözden geçirmeyle sorumlusunuz. Siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Taraflar

İşbu Sözleşme, Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi (“Site”) ve Üye (Siteye Kayıtlı ve/veya Kayıtlı olmayan ziyaretçiler) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

2. Yürürlük

Site hizmetlerinden faydalanmak için üyelik gerekmektedir ve üyelik bu sözleşmenin tüm şartlarının aynen kabulü şartıyla verilmektedir. Bu nedenle Üye ile Site arasındaki bu sözleşme Üye’nin sözleşme içeriğini kabul ederek kayıt işlemini elektronik ortamda tamamlamasıyla yürürlüğe girer. Sözleşme, Üye ve/veya Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi tarafından Sözleşme’ye uygun şekilde sonlandırılıncaya kadar, Üye’nin Sözleşme’de belirtilen tüm Üyelik koşullarını zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi şartına bağlı olarak, yürürlükte kalır.

3. Tanımlar

3.1. Site

Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin Hizmet sağlamak için kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dâhil olmak üzere, Üye’ye Hizmet’i sunduğu bir internet sitesi topluluğudur. Hizmet’in özü icabı, zaman zaman Sözleşme’de Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.

3.2. Sanal Ortam

Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.

3.3. Üye

Kişisel bilgileri Site’deki “Profilim” alanında ve/veya ilgili diğer alanlarda Üye tarafından belirtilen, Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’ne Üyelik kaydı esnasında “Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, anladım ve kabul ediyorum.” yazısının ve/veya benzer ibarenin yanındaki kutucuğu veya kutuları işaretleyip bu Sözleşme’yi onaylaması ile Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi Üyesi olan Site ziyaretçisi, içerik sağlayıcı ve/veya site kullanıcısı olan gerçek kişidir.

3.4. Üyelik

İşbu Sözleşme’ye uygun olarak, gerçek kişilerin Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’ne Üye olma ve üyelikte kalma durumudur.

3.5. İçerik

Site’de, tüm Hakları Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’ne ait olan ve/veya Üye ve/veya diğer Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi Üyeleri tarafından, Site’ye konulmak suretiyle, bu Sözleşme’de belirtilen şekilde, Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nden en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma Hakları ile kullanma ve kullandırma Hakları verilmiş olan yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir. İşbu Sözleşme kapsamında, İçerik ve Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin İçerik üzerindeki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, en kapsamlı halleriyle yorumlanacaktır.

3.6. Yazılım

Tamamının Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’ne tarafından geliştirildiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile ilgili tüm Hakların Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi tarafından alınmış olduğu, Site’de Hizmet’in verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki tüm Haklar’ın Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin mülkiyetinde olduğu arayüz ve bilgisayar programları bütünüdür. İşbu Sözleşme kapsamında, Yazılım ve Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin Yazılım üzerindeki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.

3.7. Haklar

Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, uygun olan yerlerde, fikri mülkiyet haklarına ek olarak maddi mülkiyet haklarını da kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.

3.8. Hizmet

Yazılım ve Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin, Site’de Yazılım’ını geliştirdiği, etkileşimli paylaşma (“networking”) platformu üzerinden, Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları üzerinden, Üye’ye ve/veya diğer Yazılım ve Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi Üyelerine İçerik’i sunma ve paylaşma hizmetleri de dahil olmak üzere, Yazılım ve Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin Üye’ye ve/veya diğer ziyaretçi’lerine sağladığı veya ileride sağlayacağı diğer her türlü hizmettir.

3.9. Ziyaretçi

Üye haricinde, Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi ile Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi şartları çerçevesinde sitede bulunan yazılı ve görsel içeriklerden bilgilenme maksadıyla Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi telif haklarını gözeterek site sözleşmesi hüküm ve şartlarına uygun hareket eden diğer kişilerdir.

3.10. Yetkiler ve Site Ünvanları

Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi iş bu sözleşmeyle onaylamak suretiyle üye olanlara çeşitli statüler ve unvanlar tanımlamak suretiyle, üyelerin hizmet alım ve siteden yararlanma koşulları arasında sınıflandırmalar yapma hakkına sahhip olup söz konusu üyelik statü ve unvanları hakkında detaylı bilgiyi site içeriğinde yer alan üyelik şekilleri kısmında üyeleriyle paylaşmaktadır.

3.11. Kampanya

Site’de farklı farklı sektörlerden çeşitli kuruluşların hizmet ve ürünleri ile ilgili olarak, Üyelerin bu hizmet ve ürünlerden normalden indirimli şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla, fırsat kuponları satılmasıdır.

3.12. Firma, Kurum, Kuruluş

Bünyesinde yer alan hizmet, emek veya mallarını, müşterek bir amaçla üyelerin / kullanıcıların / ziyaretçilerin beğenisine sunmak üzere Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nde yer alan tüzel kişiliktir.

4. Web Sitesinin Kullanımı İle İlgili Hükümler

Kullanıcı’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin herhangi bir zarara uğraması halinde Kullanıcı bu zararları Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) Kullanıcı, Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi sorumlu değildir.

b) Kullanıcı, Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve “Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi” hakkında veya “Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi” yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

c) Kullanıcı site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

 • Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,
 • Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcı’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,
 • Bu Web sitesi’nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,
 • Web sitesi içeriğine Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin sitede yayımladığı metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak Web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,
 • Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
 • Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer Kullanıcı’ların elde edebilmesini kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını,
 • Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal zincir mektuplar, veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
 • Framing(çerçeveleme) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak Web sitesi’ni kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

d) Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi, site kullanımından kaynaklanan hiç bir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Kullanıcı’ların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

e) Kullanıcı bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde meydana gelecek her tür hukuki sorunda tüm sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen Kullanıcı sorumludur.

5. Web Sitesinin Sorumluluğunun Sınırları

Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

a) Web sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya Web sitesi yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

b) Kullanıcı, Siteye erişimi ve kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

c) T.C. Yargı Merciinin kararı veya “Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi”nin bunu gerekli görmesi halinde, Kullanıcı’nın hesabını yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş Kullanıcı veya üyelik bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

d) Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi sahipleri sorumlu tutulamayacaktır.

6. Uluslararası Kullanım İçin Özel Uyarı

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, Kullanıcı, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. Kullanıcı, özellikle de Türkiye’deki veya Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

7. Üçüncü Kişilerle Kullanıcı Arasındaki İlişkiler

Kullanıcı ile Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi üzerinde bulunan veya Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi yoluyla Kullanıcı’nın ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak Kullanıcı’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca Kullanıcı ile 3. kişi arasındadır. Kullanıcı, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin sorumlu olmadığını kabul eder.

8. Linkler

Kullanıcı, Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin hiçbir kontrolü olmadığı için link verilen web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını, bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını beyan eder. Kullanıcı ayrıca Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

9. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site’nin tasarımda kullandığı, metin, fotoğraf, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “Ahmet KALMUK’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’ne ait ve/veya Ahmet KALMUK tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin bilgilerini ve Ahmet KALMUK’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ahmet KALMUK’tan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Ahmet KALMUK’un, Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi Hizmetleri, Rehber bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya web siteleri vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları ve ticari bilgiye yönelik tüm hakları saklıdır.

10. Telif Hakları ve İzinler

trabzon.net.tr alan adı, www.twitter.com/trabzon, www.facebook.com/trabzon, instagram.com/trabzon ve YouTube.com/trabzonofficial adreslerinde içerik sağlayıcısı olan Ahmet KALMUK’un hazırlamış olduğu “Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi” adlı internet sitesinin barındırdığı tüm içerik ve eserlerin nasıl kullanılabileceğine dair bütün yasal mevzuatı ve hakları ibraz eder. Bu siteye girmeyen içerik sağlayıcılar ise, kendi sitelerinde kural ihlali yapılması halinde Ahmet KALMUK uyarmaksızın yasal yolların tümüne başvuru hakkını saklı tutar.

Bu sitedeki her türlü özgün içeriğin kopyalanmasına, aşağıda ibraz edilen kopyalama kurallarının her madde ve bendine ayrı ayrı uyulması kaydıyla izin verilmektedir. Sitede bulunan fotoğraflar filigran usulü logo ve “Ahmet KALMUK” bandrolü ile işaretlenmiştir. Bu şartnamede ibraz edilen kurallara uyulmadan yapılan her çeşit kopyalama işleminde “Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi” adına Ahmet KALMUK yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.

10.1. Yayın çeşitlerine göre kopyalama kuralları

a) İnternet yayınları, Basılı ve/veya Ticari yayınlar için kurallar:

Ticari nitelikte olan veya kâr amacı taşıyan her tür kurum ve tüzel kişiliklere ait web siteleri, basılı yayınlar, görsel yayınlar “Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi” isimli web sitesine ait adresini (https://www.trabzon.net.tr) ve yazar adını (Ahmet KALMUK) kaynak göstermek suretiyle hak sahibi olan Ahmet KALMUK’tan E-posta (akalmuk@msn.com) yoluyla veya yazılı izin alması şartıyla, site içeriklerinden verilen izin doğrultusunda faydalanabilirler. Aksi halde hiçbir şekilde https://www.trabzon.net.tr adresindeki içeriklerin link verilerek, referans gösterilerek, kaynak gösterilerek dahi kullanılması kesinlikle yasaktır. (Alınan izinle birlikte istenilen şartlar, kopyaladığınız içeriğin başında veya sonunda kullanılması koşuluyla.)

b) Tez, Bilimsel Makale, Eğitim amacıyla yapılan yayınlar ve karşılar amacı gütmeyen kuruluşlar için şartlar:

Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nden yapılacak alıntılara “Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi” site adresini (https://www.trabzon.net.tr) ve yazar adını (Ahmet KALMUK) kaynak göstermek suretiyle ticari herhangi kâr amacı gütmeyen (Ücretsiz sağlanacak hizmetler) Tez, Bilimsel Makale ve Eğitim alanında yapacakları çalışmalarında site içeriklerinden izin almaksızın faydalanabilirler.

10.2. 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Madde 25 – (Değişik madde: 03/03/2001 – 4630/15. md.) Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

Eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da sahiptir.

Madde 33 – (Değişik: 21/2/2001 – 4630/17 md.) Yayımlanmış bir eserin; tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüzyüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir.

Bütün bu hallerde eser ve eser sahibinin adı mutat şekilde zikredilmek icap eder.

Madde 38 – (Değişik: 7/6/1995 – 4110/14 md.) Bütün fikir ve sanat eserlerinin, (…) (2) kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması mümkündür. Ancak, bu çoğaltma hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz.

Madde 40 – Umumi yollar, caddeler ve meydanlara, temelli kalmak üzere konulan güzel sanat eserlerini; resim, grafik, fotoğraf ve saire ile çoğaltma, yayma, umumi mahallerde projeksiyonla gösterme, radyo ve benzeri vasıtalarla yayımlama caizdir. Bu salahiyet mimarlık eserlerinde yalnız dış şekle munhasırdır.

Üzerlerine, sahibi tarafından sarahaten menedici bir kayıt konulmuş olmadıkça güzel sanat eserleri, malikleri veya bunların muvafakatiyle başkaları tarafından umumi mahallerde teşhir edilebilir.

Ek Madde 4 – (Ek madde: 03/03/2001 – 4630/37. md.)

Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

11. İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı

 • İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.
 • Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş (15) gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.
 • Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.
 • Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.
 • Ahmet KALMUK, SMS, e-posta veya yazılı beyanname ile doğrudan verdiği kopyalama ve alıntılama izinlerini yine bu yollarla sınırsız olarak iptal etme, izinleri kaldırma hakkına sahiptir.
 • Bu site, Ahmet KALMUK’a ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler, tamamen ya da kısmen kendi bilgi ve/veya çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilerin yorumlanmasıyla özgünleştirilerek sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından da korunmaktadır. Ahmet KALMUK, maddi tazminat haklarını kullanmayı saklı tutar.

Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi, hazırlanmasında harcanılan emek ve maddi kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda yayımlanan içeriklerin kontrolsüz şekilde çoğaltılmasını kati şekilde benimsenmemektedir. Bu yüzden kopyalama hakları yayımcının iznine bağlı ve gizlidir. Verilen hizmetin sürekliliği ve oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu şartnameye harfiyen uyulması gerekmektedir.

12.Yasal haklar ve izlenecek hukuki prosedür

1) İşbu beyannamede belirtilen kullanım koşullarının ve kopyalama kurallarının ihlal edilmesi halinde, https://www.trabzon.net.tr’de bulunan kod ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir malzeme değiştirilerek, kopyalanarak, çoğaltılarak, yeniden yayımlanarak ve/veya kullanılamaz. Kural ihlali yapan içerik sağlayıcı ve bireyler hakkında Ahmet KALMUK tarafından hukuki olarak yasal işlem başlatılır ve aşağıdaki yasal prosedür izlenir:

Kural ihlali yaşandığında Ahmet KALMUK’un izleyeceği yasal prosedür:

a) Yapılan ihlalin tespiti yapılarak ihlali yapan kişi / kurum uyarılabilir. Söz konusu telif ihlalinden vazgeçmesi istenebilir.

b) 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Ek Madde-4) uyarınca kural ihlalini yapan içerik sağlayıcısı uyarılır ve ihlale konu olan içeriğin 3 iş günü içinde kaldırılması veya ihlale neden olan bilginin (yazar adı ve link) eklenmesi istenilebilir.

c) İhlâlin devamı halinde Cumhuriyet Savcılığı’na başvuru yapılır. 3 gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmet Savcılık emriyle durdurulur. İhlali yapan internet sitesinin erişimi engellenir.

d) Ahmet KALMUK iş bu telif ihlaline konu zararın tazminini, yukarıda maddelerde bahsedilen işlemleri yapmaksızın talep etme haklını saklı tutar.

13. Sözleşme Değişiklikleri

Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyeler’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Değiştirilen sözleşme hükümleri sonucu üyeler zarar göreceklerini düşünmeleri ve/veya değiştirlen hükümleri kabul etmemeleri halinde kendi istekleriyle üyeliklerini sonlandırabilir, hizmet alımından vazgeçebilirler.

14. Sözleşmenin Feshi

Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir rol oynamayacaktır.

İşbu sözleşme, Üye’nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi, kullanıcılar’ın işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve Siteler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle Trabzon Tatil ve Gezi Rehberi’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

15. Hukuk Yolu

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Trabzon mahkemeleri yetkili olacaktır.

16. Yürürlülük

İşbu sözleşme Site Üye’sinin elektronik olarak siteye üyeliğiyle onay vermesi, Ziyaretçilerin ise web sitemize giriş yapmasıyla birlikte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

Kullanıcı Sözleşmesi