Ana Sayfa Turizm Müze ve Örenyerlerine Ücretsiz Giriş

Müze ve Örenyerlerine Ücretsiz Giriş

189
0

Trabzonun Tarihi ve Turistik Yerleri

Trabzon genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sadece Sümela Manastırı hizmet vermektedir. Atatürk Köşkü, Trabzon Müzesi ve Çal Mağarası gibi turistik yerler Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı turistik yerlerde ise belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayan ziyaretçilere Müze ve Milli Park (Örenyeri) ücretsiz giriş hakkı tanınmaktadır.

 • Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastanesi ve Özel Hastanede çalışan sağlık çalışanlarından giriş ücreti alınmaz.
 • Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan veya emekli olan personel, Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği üyeleri ile eşleri, bekar çocukları, anne ve babasından giriş ücreti alınmayacaktır.”
 • 65 yaş ve üstü ziyaretçilerin hususi bisiklet, motorsiklet veya otomobilleri ruhsat sahibinin kendisine ait olması şartıyla kendisinin kullanması veya kendisinin araçta bulunması durumunda araç içerisindeki yolcularda dâhil olmak üzere 1nci, 2nci ve 3ncü grupta yer alan araç giriş ücretleri alınmayacaktır.
 • Vasıta ile girişlerde araç ruhsatı sahibinin harp malulü, gazi veya engelli, sağlık çalışanı olması ve bununla ilgili belge veya kimliklerini ibraz etmeleri ve bu grupta yer alan şahıs veya şahısların araç içerisinde bulunması durumunda araç içerisindeki yolcularda dahil olmak üzere 1nci, 2nci ve 3ncü grupta yer alan araç giriş ücretleri alınmayacaktır.
 • 14.02.2020 tarih ve 47 sayılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Yönetim Kurulu Kararıyla ücretsiz geçiş hakkı elde edenler.
Instagram will load in the frontend.

DÖSİMM YÖNETİM KURULU KARARI

Ayrıca, Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge‘nin ilgili 4, 5, 6 ve 7. maddeleri uyarınca ücretsiz olarak faydalanacak kişiler aşağıda yer almaktadır.

DOSİMM Yönetim Kurulu Kararları - Müze Ücretsiz Giriş

MADDE 4

Aşağıda belirtilenler müze ve örenyerlerine kimlik/sözleşme göstermek suretiyle ücretsiz giriş hakkı tanınır.

 • 4.1– 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,
 • 4.2– 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
 • 4.3– Gaziler ile gazilerin anne, baba, eş ve çocukları ve şehit yakını kimlik kartı sahipleri,
 • 4.4– Engelliler (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı) ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)
 • 4.5– Zorunlu hizmete tabii er ve erbaşlar,
 • 4.6– ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri,
 • 4.7– Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,
 • 4.8– Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri
 • 4.9– Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları,
 • 4.10– 8 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,
 • 4.11– Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler, (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla isim listesi ve kimlik kontrolü yapılarak ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır)
 • 4.12– Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin;
  • 4.12.1– Mülki İdare Amirleri (İllerde Vali, Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam) ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler,
  • 4.12.2– Büyükşehir, İl, İlçe ve Beldenin Belediye Başkanı ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler,
  • 4.12.3- İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Müze Müdürü ve en fazla 5 kişi olmak üzere refakatindekiler,
  • 4.12.4- Köy ve Mahalle Muhtarları.
 • 4.13-Resmi görev kapsamında müze veya örenyerine giriş zorunluluğu bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri personeli,
 • 4.14– Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli olup, kurum kimliğinin arka kısmında 640 Sayılı KHK’nın 39. maddesi uyarınca “Silah Taşımaya Yetkilidir” ibaresi yer alan Gümrük Muhafaza Personeli;
 • 4.15 – Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler geçerli kimlik kartlarını ibraz etmeleri kaydıyla;
 • 4.16- Ülkemizde görev yapan Büyükelçi, Başkonsolos ile refakatindeki eş ve çocukları,
 • 4.17- Üniversitelerin Sanat Tarihi, Arkeoloji, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Hititoloji, Sümeroloji, Antropoloji ve müzecilik bölümlerinde ülkemizde öğrenim gören, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, geçerli bir öğrenci kimlik kartı ibraz etmeleri kaydıyla,
 • 4.18-Yüksek Yargı Organlarının Başkanları ile beraberindeki heyetler,

MADDE 5

Aşağıda belirtilen grupların ücretsiz müze giriş işlemleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

 • 5.1– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi bütçeleriyle ağırlamakta oldukları yabancı resmi ve askeri heyetler ile bu heyetlerde bulunanların eşleri ve beraberindekiler, refakat eden resmi görevliler ve güvenlik amaçlı ön inceleme heyetleri,
 • 5.2– Uluslararası kongre organizasyonlarına destek kapsamındaki ağırlamalar ile yalnızca şehir turu ve/veya transfer desteği sağlanan ağırlamalar hariç olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez, Yurtdışı ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri, (Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)
 • 5.3– Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez, Yurtdışı ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarca ağırlanan medya mensupları ve refakatçileri,
 • 5.4– Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından bildirilen yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları,
 • 5.5– Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve/veya Müze Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez birimleri tarafından müze ve örenyerinin tanıtımına katkı sağlamak üzere müze ve örenyerinde düzenlenen etkinliklere katılanlar,
 • 5.6. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kuvvet Komutanlıkları ve Ordu Komutanlıkları ile, İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının kendi bütçeleri ile ağırlamakta oldukları yabancı askeri heyetler, bu heyetlerde bulunanların eşleri ve beraberindekiler, refakat eden resmi görevliler ve güvenlik amaçlı ön inceleme heyetleri  ile bu komutanlıklar tarafından düzenlenen tatbikata katılan askeri personel,
 • 5.7. Talebin ilgili komutanlıktan gelmesi ve organizasyonun yine ilgili komutanlık tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla, misafir veya yerleşik askeri öğrenci grupları ile bu gruplara refakat eden askeri personel. (Talep yazısına katılımcı listesi eklenecektir.)

MADDE 6

Müze ve örenyerlerinin, “Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında tahsisi ile gerçekleştirilen etkinliklerde girişler aşağıdaki şekilde düzenlenir.

 • 6.1– Müze ve Örenyerlerinin veya bunların bir kısmının, ziyaret amacı dışında “Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında sadece mekan kullanımına yönelik olarak tahsis edilmesi ile gerçekleştirilecek etkinliklerde Müze ve örenyeri giriş ücreti alınmaz. İlgili Müze Müdürlüğünce; etkinlik katılımcıları tarafından müze ve örenyerinin ziyaret alanlarının kullanılmaması için gerekli tedbirler alınır.
 • 6.2– Müze ve örenyerlerinin, kapalı olduğu günlerde veya mesai saatleri dışında, hem müze ziyareti hem de mekan kullanımına yönelik olarak “Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında tahsis gerçekleştirilmesi halinde etkinliğe katılan ziyaretçi grupları için tek bilet tarifesi uygulanır.

MADDE 7

Aşağıda belirtilen kişi ve grupların çalışma yaptıkları müze ve örenyerine ücretsiz giriş hakkı, ilgili mercilerden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

 • 7.1– Müze ve örenyerlerinde bulunan kültür varlıkları ile ilgili bilimsel araştırma yapan yabancı uyruklu ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden, TC uyruklu ekipler ise ilgili Müze Müdürlüklerinden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.
 • 7.2– Müze ve örenyerlerinde kazı ve yüzey araştırması yapan ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.
 • 7.3– Müze ve örenyerlerinde video, film ve fotoğraf çekim izni uygun görülen kişi ve ekipler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alacakları izin yazısını gişeye ibraz edeceklerdir.

FİKRİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!