Ana Sayfa Haber Kamu Zabıt Katibi ve Zabıt Katibinin Görevleri

Zabıt Katibi ve Zabıt Katibinin Görevleri

96
0

Zabıt Katibi

Mahkemelerde hakimlerin söyledikleri her sözcüğü yazıya geçmekle sorumlu olan yardımcı yargı personellerine “Zabıt Katibi” denir. Zabıt Katibi, davalarda, seçim kurullarında ve icra dairelerinde görevlidir. Hem yazışma hem de dosyalamadan duruşma tutanaklarının düzenlenmesine kadar bütün kalem işlerinden sorumludur. Zabıt Katipliği Sınavı ve sınav sonrası atama işlemleri Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca mahkeme ve savcılığa müracaat amacıyla gelen kişilerle muhatap olan ilk kişi Zabıt Katibi’dir. Katip, müracaatçı kişilerle etkili bir iletişim kurabilmelidir.

Zabıt Katipleri işe alınırken en çok dikkat edilen husus klavyede yazma hızlarıdır. Zabıt Katibi (yazıcı olarak da bilinir) çoğu kurumda olduğu gibi bilgisayarda yazı yazmaktadır. Fakat duruşma zamanları ve ifade zamanlarında daha seri yazım işi gerekir. Bu ifadeler Hakim veya Cumhuriyet Savcıları tarafından yazdırıldığı için hızlı yazma daha da önemlidir. Duruşmada ifadeler zabıtlara geçirilirken yavaş yazılması süreci zora sokar.

ZABIT KATiBi ASLİ GÖREVLERİ

Hukuk ve Ceza mahkemeleri kanunları ile yönetmeliklerde öngörülen yazı işleri müdürlüklerinin verdikleri görevi yerine getirirler. Bu görevlerin neler olduğundan biraz bahsetmek gerekirse;

 • Mahkemelere ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak. Dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak
 • Duruşmalara katılarak hakim nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek.
 • Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak işlemlerde hazır bulunmak.
 • Cevabı zamanında gelmeyen müzekkerelerin takibini yapmak
 • Defterlere sayfa numarası vererek mahkeme mührünü basarak hakime imzalatmak
 • Açılan her bir dava için ayrı bir dosya düzenlemek
 • Her türlü tebligat işlemlerini yapmak
 • Tutuklu sanığa duruşma gün ve saatinin tebliği için ceza evi müdürlüğüne yazı yazmak
 • Duruşma günü listesi hazırlamak
 • Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak.
 • Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunmak.
 • İşi biten dosyaları arşive kaldırmak.

Katiplik Sınavı ve Mülakat Konuları

Zabıt Katiplerinin görev/sorumluluk alanları hakkında yapılması gerekenler ve nasıl yapılacağı hakkındaki kararlar, bağlı bulundukları adliyedeki yazı işleri müdürü tarafından belirlenerek iş bölümü yaptırılmaktadır.

MAHKEME ZABIT KATİBİ GÖREVLERİ

Yeni başlayan Zabıt Katibi uyum süreci boyunca kalemde görevlendirilirler. Genel itibariyle birimler arası yazışmaları, yeni dava dosyalarını kaydetme, tebligatları yazma vb. işlere bakarlar. Eğer duruşmaya çıkacak kadar hızlı yazı yazıyorsa Hakim tarafından söylenenleri tutanağa yazmakla görevlendirilirler. Yargılamalarda olay yeri veya dava konusu durumu değerlendirmek için keşif yapılması gerekiyorsa Hakimle birlikte olay yerine giderek keşif yapar ve burada tutanak tutarlar.

SAVCILIK KALEMİ ZABIT KATİBİ GÖREVLERİ

Savcılık kaleminde görevli Zabıt Katibi, aynı mahkemede olduğu gibi başka birimlerle olan yazışmaları, gelen dosyaları bilgisayara kaydetme, tebligat çıkarma vb. işlemleri takip eder. Özellikle hızlı yazan katipler Savcıların ifade alırken aynı duruşmadaki gibi alınan ifadeleri tutanaklara geçirir. Ayrıca savcılıkta görevli zabıt katipleri Savcı ile birlikte otopsi işlemi yapmak için otopsilere de katılırlar.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ZABIT KATİBİ GÖREVLERİ

İcra Müdürlüğünde görevli Zabıt Katibi, diğer zabıt katiplerinden farklı olarak, yargılama veya soruşturma olmadığı için duruşmaya veya ifadeye çıkmazlar. O kadar hızlı yazı yazmaları da gerekmez. Ek olarak haciz işlemi yapmak için hacizlere gider ve buralardaki tutanakların yazılmasında görev alırlar.

CEZAEVİ ZABIT KATiBi GÖREVLERİ

Burada bulunan personel ile ilgili ve kurum ile ilgili yazışmalar, mahkumlar ile ilgili yazışmalara bakarlar. Duruşma işi, ifade işi veya haciz işleri olmadığı için bu işlere bakmazlar.

Zabıt Katipliği mesleğinin gerektirdiği özellikleri ve hangi mezunlarının başvuruda daha avantajlı olduğunu araştırmanız iyi olacaktır. Ayrıca, Zabıt Katibi görevleri hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olması avantajınıza olacaktır.

FİKRİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!